Zarząd KS ŚL. ZPN przedstawia do informacji ważne informacje organizacyjno – szkoleniowe.

Kalendarz:
Data: 23.04.2024 (Wtorek)
Zgrupowanie Gr. Szkoleniowej KS. ŚL. ZPN oraz Asystentów Gr. Wojewódzkiej (3 Liga) + II Termin egzaminów Szczebla Okręgu. 
Godzina: 17:00 – szczegółowy harmonogram zostanie przesłany w późniejszym terminie
Adres: ul. Jaskółcza 40 Zabrze (Walka Zabrze)

Data: 11.06.2024 (wtorek)
Egzaminy Szczebla Okręgu na sezon 2024/25
Godzina: godziny popołudniowe szczegóły zostaną przesłane w późniejszym terminie.
Adres: szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie. 

Informacje Organizacyjno Szkoleniowe:

1. II Termin/ poprawa egzaminu z dnia 26.02
– Kol. którzy nie zaliczyli egzaminu kondycyjnego  będą mogli zaliczyć go dnia 23.04 podczas zgrupowania w Zabrzu
– Wszyscy Kol. Którzy byli nieobecni/ kontuzjowani (zarówno Sędziowie Główni jak i Asystenci) w dniu 26.02 i wysłali stosowne  usprawiedliwienie w wskazanym terminie będą mogli zaliczyć egzamin w dniu 23.04 podczas zgrupowania w Zabrzu
– Limity czasowe będą takie same jak w dniu 26.02 lutego
– Egzamin w formie elektronicznej (proszę zabrać odpowiedni sprzęt z dostępem do internetu) 

2. Zgrupowanie Gr. Szkoleniowej oraz Asystentów III Ligi (Zabrze 23.04)
– Na Zgrupowaniu odbędzie się egzamin kondycyjny oraz teoretyczny w formie elektronicznej (proszę zabrać odpowiednie urządzenia z dostępem do internetu) 
– Na zgrupowaniu odbędzie się szkolenie które poprowadzi Sebastian Jarzębak

Limity na egzamin kondycyjny na sezon 2024/25:

Sędziowie IV Ligi
– Interwał 15/18s 4800m 
– Sprinty 40m 6x 6,00 s  

Sędziowie V Ligi i Klasy Okręgowej
– Interwał 17/20s 4800m 
– Sprinty 40m 6x 6,20 s 

Asystencji III i IV Ligi
– Interwał 15/20s 4000m 
– Sprinty 30m 5x 4,80 s 
– Test CODA 10,00 s