Komisja Szkoleniowa

Andrzej Chudy – przewodniczący
Robert Małek – zastępca przewodniczącego
Sebastian Jarzębak, Piotr Lasyk – koordynatorzy szkoleń w podokręgach
Krzysztof Myrmus – koordynator szkolenia asystentów