Asystenci Szczebla Centralnego

Asystenci Zawodowi:
Krzysztof Myrmus – Skoczów

Asystenci I grupy:
Damian Rokosz – Katowice
Sławomir Kowalewski – Bielsko – Biała

Asystenci II grupy:
Wojciech Szczurek – Bielsko – Biała
Marcin Jakowenko – Bielsko – Biała
Poranek Mateusz – Katowice
Zbigniew Szymanek – Katowice
Daniel Wiejowski – Zabrze
Sebastian Szczotka – Żywiec