Zarząd

Mirosław Górecki – przewodniczący

Andrzej Chudy – referent ds. szkolenia

Wiesław Grobelny – referent ds. finansów

Artur Kita – referent ds. ewidencji

Jacek Klica – sekretarz