Poniżej publikujemy harmonogram egzaminów na szczeblu okręgu które odbędą się w dniu 11.06.2024 r

O szczegółach, listach i personaliach poszczególnych grup zostali poinformowani przewodniczący KS Podokręgów.

Harmonogram dostępny jest pod LINKiem