Zamieszczamy do informacji Harmonogram oraz szczegółowe informacje zarówno dla sędziów oraz obserwatorów dotyczące egzaminów Szczebla Okręgu które będą odbywały się w dniu 25.02 w Zabrzu. Prosimy o skrupulatne zapoznanie się z informacjami, ponieważ będą one kluczowe w przeprowadzeniu egzaminów bez zakłóceń.
HARMONOGRAM – DO POBRANIA