Kolegium Sędziów Podokręgu Skoczów Śl. ZPN prowadzi nabór kandydatów na sędziów piłki nożnej. Kurs prowadzony będzie w oparciu o materiały opracowane przez PZPN, UEFA i FIFA. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w godzinach popołudniowo – wieczornych. Termin kursy to styczeń – marzec 2024 roku.

Zgłoszenia oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w w/w kursie można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 515 037 212 Józef Mazur.

Termin zgłoszeń do 31 grudnia 2023 r.