Zarząd Kolegium Sędziów Śląskiego ZPN informuje iż osobą kontaktową tylko i związanych z sędziami dla klubów rywalizujących na szczeblu Śląskiego ZPN (IV, V Liga + IW woj. A1) jest tylko i wyłącznie przewodniczący Pan Mirosław Górecki. Kontakt tylko w uzasadnionych przypadkach i pilnych sprawach.
nr tel. 508 264 629.
e-mail: miroslaw.gorecki@slzpn.pl

Referent ds. obsady sędziów na Szczeblu Śląskiego ZPN Maciej Kuropatwa jest osobą kontaktową tylko dla sędziów szczebla Okręgu (IV, V liga)
nr. tel. 603 861 190
e-mail: obsada.ksslaskizpn@gmail.comp